Top 200 - byer  |  

Privatlivspolitik

Vi påskønner din interesse i vores hjemmeside. Indholdet på denne side er blevet skabt med stor omhu. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for nøjagtigheden, fuldkommenheden eller rettidigheden af vores indhold. Vores hjemmeside indeholder links til tredjepartshjemmesider og er integreret i eksterne hjemmesider, som vi ikke har kontrol over. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for dette indhold – heller ikke selvom vi kontroller det nøje. Ansvaret for indholdet på de hjemmesider vi linker til, tilfalder altid de respektive udbydere af hjemmesiderne.

1. Page24s grundlæggende principper for behandling af dine personlige data

Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige data ved indsamling, behandling og brug af disse. Dette gælder også under dit besøg og mens du bruger vores hjemmeside. Dine data beskyttes i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Nedenfor findes information om, hvilke data der registreres under dit besøg på vores hjemmeside og hvordan de bruges. Pages24 beskytter dine personlige data udfra følgende principper:

  1. Alle dine personlige data som overføres til Pages24 er underlagt databeskyttelse. Pages24 indsamler, behandler og bruger dine personlige data i overensstemmelse med lovgivningerne om databeskyttelse i Forbundsrepublikken Tyskland og den Europæiske Unions privatlivspolitik.
  2. Pages24 indsamler, behandler og bruger udelukkende dine personlige oplysninger for at gøre dig i stand til at bruge vores hjemmeside. Ved at bruge eller registrere dig på vores hjemmeside giver du dit samtykke, som dog kan tilbagekaldes.
  3. Personlige data videregives ikke til tredjeparter uden dit samtykke, medmindre det skal gøres af juridiske, administrative eller kontraktuelle årsager, eller for at imødekomme aftalte services.
  4. Personlige data der indsamles som en del af hjemmesiden, er kun tilgængelige i det nødvendige omfang. Hvis brugeren indtaster dataene, er det frivilligt, medmindre der indsamles obligatoriske data, som er essentielle for brugen af servicen.
2. Registreringsoplysninger (gælder kun kommercielle brugere)
Som en del af registreringsprocessen for kommercielle brugere indsamler og behandler Pages24 bestemte personlige oplysninger som registreringsoplysninger. Pages24 deler ikke disse informationer med tredjeparter, medmindre det skal gøres af juridiske, administrative eller kontraktuelle årsager. Under registreringen bliver kommercielle brugere desuden bedt om at udfylde deres kontaktoplysninger i kasserne til formålet (obligatoriske og valgfri felter) og disse skal udfyldes helt og ordentligt. Ved at lade sig registrere, giver den kommercielle bruger sit fulde samtykke til behandlingen af den information, der afgives under det kontraktuelle forhold og til de data der er nødvendige for fuldbyrdelse af kontrakten, samt til overførsel af data til kommercielle formål - dette med undtagelse af tilfælde hvor det er i strid med ufravigelige lovbestemmelser. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.
3. Brug og videregivelse af personlige oplysninger
Såfremt du med en ikke-kommerciel bruger har forsynet os med personlige data, vil vi kun bruge disse til dit valgte formål: at svare på dine henvendelser, at afvikle kontrakter indgået med kommercielle brugere og til teknisk administration. Hvis du har givet os dine personlige oplysninger som kommerciel bruger, vil dine personlige data kun videregives til tredjeparter eller på anden vis overføres, hvis det tjener et formål i kontrakten (for kommercielle brugere), som er nødvendigt i forbindelse med faktureringsformål eller hvis du har accepteret dette (for kommercielle brugere). Du har ret til når som helst at tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning. Informationer - også på den kommercielle brugers profil eller andensteds i tjenesten - er offentligt tilgængelige materialer. Data der er nødvendige for at udføre Pages24s tjenester eller for at overholde lovgivningen, gemmes. Disse data slettes øjeblikkeligt, når du tilbagekalder dit samtykke til opbevarelsen eller hvis dit kendskab til opbevarelsen ikke længere er nødvendig eller hvis deres opbevarelse af andre lovmæssige grunde må afvises. Med slettelsen og ophøret af kontrakten slettes alle personlige data. Den kommercielle bruger giver tilladelse til – med mulighed for tilbagekaldelse – at Pages24 til enhver tid må kontakte brugeren via e-mail, fax, SMS eller telefonsvarerbeskeder om specfikke forespørgsler såvel som innovationer og nynoteringer af Pages24 eller dets partnere.
4. Google Analtics’ brug af tjenesterne
Vores hjemmeside bruger Google Analytics; en service til webanalyse der udbydes af Google Inc. (”Google”). Google Analytics bruger ”Cookies”. Dette er små tekstfiler, der lagres på din computer og hjælper med at analysere brugernes anvendelse af hjemmesiden. Informationen der genereres af cookien om din anvendelse af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse) bliver overført til dig via en Google server i USA og lagres også der. Google bruger denne information til at evaluere din anvendelse af hjemmesiden, indsamle rapporter om hjemmesidens aktivitet til hjemmesidens udbydere og forsyne andre services, som er forbundne med hjemmesidens aktivitet og brugen af internetservices. Google kan også overføre disse informationer til tredjeparter, hvor loven påkræver dette eller hvor sådanne tredjeparter behandler informationerne på vegne af Google. Google forbinder ikke brugerens IP adresse med nogle af de andre data, som Google opbevarer. Ved at ændre indstillingerne i din browsersoftware, kan installationen af cookies forhindres. Vi påpeger dog, at funktionerne i dette tilfælde ikke kan bruges i fuld udstrækning på denne hjemmeside eller på Pages24. Ved at acceptere denne privatlivspolitik fra Pages24 giver du dit samtykke til, at Google må behandle data om dig, på den måde som er beskrevet ovenfor og med de formål som er beskrevet ovenfor. Denne hjemmeside anvender cookies, som kan bruges til at identificere dig under dit besøg. En cookie lagres på din computer. Efter afslutningen af en session, vil cookien automatisk udløbe. Du kan logge ind automatisk vha. cookien med funktionen ”Log automatisk ind med denne computer”. Cookien indeholder dele af dine login data i krypteret form. Du kan afvise brugen af cookies ved vælge den dertil udviklede indstilling i din browser, men vi påpeger, at du da ikke vil være i stand til at bruge alle funktionerne på vores hjemmeside i fuld udstrækning. Herudover kan du bruge dataene der er genereret af cookien om din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) til Google og forhindre behandlingen af disse data af Google ved at følge dette link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de download) og installere det tilgængelige browserplugin.
5. Logfiler
For hver sidevisning på denne hjemmeside bliver data lagret i en logfil (en server-log). Dataene der gemmes heri, indeholder følgende oplysninger om dig:

  1. Din IP-adresse (med hvilken din computer entydigt kan identificeres)
  2. hos remote host (navnet og IP-adressen på computeren, der anmoder siden)
  3. tiden, statussen og mængden af data, der oveføres og hjemmesiden du kom fra til den anmodede side (referrer)
  4. produkt- og versionsinformationer om browseren (user agent)
Pages24 bruger logdataene (logs) anonymt - dvs. uden reference til din person i statistiske analyser. Pages24 kan f.eks. finde ud af, hvilke dage og på hvilke tidspunkter tilbuddene på Pages24 er særligt populære og hvor meget data volumen der skabes på Pages24-hjemmesiden. Herudover kan Pages24 se logfilerne igennem for mulige fejl, bruge fejlbehæftede links eller softwarefejl, og dermed anvende logfilerne til at videreudvikle Pages24-hjemmesiden. Pages24 knytter ikke de i serverloggen lagrede data eller brugere til enkelte personer.
6. Verificering af IP-adresser
Pages24 forbeholder sig retten til efterfølgende at tjekke logdataene af den sidst bekendte IP-adresse fra givne brugere, hvis konkrete omstændigheder giver mistanke om, at de er ulovlige eller i strid med kontrakten for Pages24 eller Pages24s tjenester. Dette er for at beskytte brugeren, brugerens sikkerhed, medlemsdata, Pages24s sikkerhed og Pages24s services.
7. Sociale plugins
Facebook:
Vores hjemmeside bruger sociale plugins (”plugins”) fra det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Disse plugins kan genkendes på et Facebook logo eller ved at de er markerede med ordet "Facebook Social Plugin". Vores service er også tilgængelig via en Facebook applikation. Når du besøger en side på vores hjemmeside, der indeholder et socialt plugin, etablerer din browser en direkte forbindelse med Facebooks servere. Pluginets indhold sendes direkte fra Facebook til din browser, som indlejrer sidstnævnte i hjemmesiden. Vi har derfor ingen indflydelse på mængden af data som Facebook genererer ved brug af dette plugin og informerer dig ifølge Facebook (http://www.facebook.com/help/?faq=17512). Dette gælder også hvis du bruger Pages24 applikationen direkte fra Facebook. Ved at integrere pluginet modtager Facebook den information, som du har tilgået på den tilsvarende side på vores hjemmeside. Hvis du er logget ind på Facebook, kan Facebook tildele besøg på din Facebook-konto. Når du interagerer med plugins, som f.eks. Like-knappen eller for at kommentere, kan den tilsvarende information overføres fra din browser direkte til Facebook og lagres der. Hvis ikke du er medlem af Facebook, er der en sandsynlighed for, at Facebook får din IP-adresse og lagrer den. For information om formålet og anvendelsesområdet af dataindsamlingen og den videre behandling samt Facebooks brug af data – og dine rettigheder i denne forbindelse samt indstillinger til beskyttelse af dit privatliv – henvises til Facebooks privatlivspolitik: http://www.facebook.com/policy.php. Hvis du er medlem af Facebook og ikke vil have, at Facebook indsamler data om dig via vores hjemmeside og linker disse til dine medlemsdata lagret hos Facebook, skal du logge ud, inden du besøger vores hjemmeside på Facebook.

Brug af Google plus-knappen:
Denne hjemmeside anvender ”Google plus”-knappen fra Google plus social network, der drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Knappen kan genkendes på ”+1”-symbolet med en grå baggrund. Når du ser sider af denne hjemmeside, der indeholder ”Google plus”-knappen, opsætter din browser en direkte forbindelse med Googles servere. I denne proces, udveksler Google indhold med din browser og dette kan også inkludere din IP-adresse. Du kan finde formålet og anvendelsesområdet af dataene, der indsamles og hvordan disse data yderligere behandles og anvendes af Google i Googles privatlivspolitik for ”Google plus”-knappen: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. Hvis du er et Google plus-medlem og ikke ønsker at Google skal indsamle data om dig fra denne hjemmeside og kombinere dem med dine medlemskabsdata lagret hos Google, skal du logge af Google plus, før du besøger vores hjemmeside.

Brug af Twitter-plugins:
Plugins fra det sociale netværk Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, er integrerede i vores hjemmeside. Du kan genkende Twitter-plugins på deres Twitter-logo. En oversigt over funktionerne i de forskellige Twitter-plugins kan ses her: http://dev.twitter.com. Hvis du bruger vores hjemmeside, opsætter din browser en direkte forbindelse til Twitter-serveren via pluginet. Dette gør Twitter i stand til at modtage information om, at du har brugt vores hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på Twitter-plugins mens du er logget ind på din Twitter-konto, kan du klikke på indholdet i vores applikation til din Twitter-profil. Twitter kan derved allokere dit besøg på vores hjemmeside til din brugerkonto. Vi henleder opmærksomhed på det faktum, at vi ikke modtager nogle informationer om indholdet af dataene der overføres og Twitters brug af disse. Du finder yderligere information om dette i Twitters privatlivspolitik: https://twitter.com/privacy. Hvis du ikke ønsker, at Twitter skal allokere dit besøg på vores hjemmeside til din Twitter-konto, bedes du logge af din Twitter-konto.
8. Ændringer i denne privatlivspolitik
Pages24 forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik når som helst, hvis ændringer der skyldes efterfølgende indregnede mangler eller hvis nye services udbydes af Pages24, nødvendiggør dette. Ændringer i privatlivspolitikken giver kommercielle brugere afslutningsret inden for en periode på 2 uger fra modtagelsen af notifikationen om ændringen.
9. Privatlivspolitikkens tilgængelighed
Du kan til enhver tid finde og udskrive denne privatlivspolitik under linket ”Privacy Policy” på Pages24-hjemmesiden.
10. Sikkerhedsnote
Vi bestræber os på at beskytte dine personlige data ved at anvende alle tekniske og organisatoriske muligheder, så de ikke er tilgængelige for tredjeparter. Når vi kommunikerer via e-mail, kan komplet datasikkerhed ikke garanteres, så vi anbefaler brevpost til fortrolige oplysninger. Husk venligst på at når du frivilligt videregiver personlige informationer online (f.eks. pr. email), kan disse informationer opsamles og anvendes af andre. Så du kan modtage uønskede beskeder, når du er i offentlige områder med offentlig adgang til personlige informationer online. Vær altid forsigtig og ansvarlig når du er online og vær opmærksom på fortroligheden af dit password og/eller andre personlige informationer.
11. Dine rettigheder/Information/Din kontakt
Du har ret til gratis information om dine lagrede data og ret til at korrigere, blokere eller slette sådanne data. Du kan gøre dette ved at sende en besked via e-mail til info@pages24.dk. For alle andre spørgsmål vedrørende indsamling, behandling eller brug af personlige informationer, videregivelsen, korrektionen, blokeringen og slettelsen af data samt tilbagekaldelse af samtykke, bedes du også kontakte os på info@pages24.dk.


Sidst opdateret: 26.01.2015