Top 200 - byer  |  

Firmavejviser Pages24

medlemsorganisationer kulturelle-og-socialt-opdragende-sammenslutninger-og-organisationer bortforpagtere-af-fast-ejendom fast-ejendom-ejendomsmaeglere engroshandel-og-detailhandel-herunder-ogsaa-firmaer-der-udf-rer-reparation-af-motork-ret-jer-og-motorcykler forretninger-og-services alm-landbrug primaert-med-jordbrug holdingselskaber diverse-serviceydelser liberale videnskabelige-og-tekniske-tjenesteydelser diverse produktion konsultationer handel-med-korn detailhandel bygge--og-anlaegsvirksomhed landbrug serviceydelser-for-kundetilpasset-computerprogrammering jagt skovbrug-og-fiskeri serviceydelser-for-ledelsesraadgivning forretningsserviceydelser spisesteder fast-ejendom engroshandel bygherrer fremstillingsvirksomhed sundhedsvaesen-og-sociale-foranstaltninger administrative-tjenesteydelser-og-hjaelpetjenester forsikring faciliteter-med-faglaert-sygepleje ejendomsmaeglere information-og-kommunikation pengeinstitut--og-finansvirksomhed t-mrerarbejde t?mrerarbejde undervisning forbedringer-i-hjemmet varetaegt-af-beboelse forhandlere-af-nye-og-brugte-biler skole--og-uddannelsesserviceydelser sk-nhedssaloner sk?nhedssaloner informatik-konsulenter andre-serviceydelser kultur serviceydelser-for-ingeni-rvirksomhed finansieringsselskaber detail bogholdere restauranter diverse-detailforretninger forvaltninger-for-teknisk-udstyr transport-og-boliganliggender fris-rer fris?rer overnatningsfaciliteter-og-restaurationsvirksomhed auditering-og-bogholdning regnskabsf-relse regnskabsf?relse selvhjaelpsgrupper humanitaere-organisationer organisationer-for-socialt-arbejde programpakker informatik-software forlystelser-og-sport reparationsserviceydelser kommerciel-grafisk-design lokal-trucktransport-med-opbevaring investeringer transport-og-godshaandtering landbrug-med-malkekvaeg raadgivning samfund landbrugsarbejde regering salg mejerier formueforvaltere-og-administratorer-af-ejendomsfaellesskaber underholdnings--og-rekreationsklubber dagsinstitutionsserviceydelser-for-b-rn forskellige-varer vejtransporter-hele-partier anlaeggelse-og-vedligeholdelse-af-haver-og-parker mad reng-ringsselskaber borger--og-socialforeninger specialiseret-bygge--og-anlaegsvirksomhed udlejning-af-tungt-konstruktionsudstyr forretninger-for-familiebeklaedning publicity-bureauer-og-raadgivning ejendomsmæglere foreninger-og-organisationer sportsklubber-og--foreninger social vvs reklamebureauer serviceydelser-til-skovbrug